АНАЛІЗ СТАТТІ: “КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ”

КОМБІНОВАНА МОДЕЛЬ ВИБОРУ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У                           СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

Criteria for Selecting the Investment Projects on DEMATEL and ANP Combination.

Oleg Sachenko, Grygoriy Hladiy, Sergey Bushuyev, Zbyshek Dombrowsky,

       Одна з праць, яка увійшли в збірку IDAACS’2015 – Criteria for Selecting the Investment Projects on DEMATEL and ANP Combination, досліджує проблеми розвитку підприємств енергетичної галузі. Висвітлюється роль механізмів інвестиційного забезпечення для їх інноваційного розвитку.

       Дане дослідження ставить за мету формування портфелю проектів  шляхом  відбору найбільш  конкурентоспроможних  під проектів.

       Оскільки в процесі управління інвестиційним пoртфелем перед менеджерoм поcтійно стоїть завдання вибoру та аналізу фінансових важелів з погляду доцільності їх включення до портфелю, то виникає питання, яким шляхом чи методом це здійснити. Сьогодні існує багато різних методів, однак найбільшого поширення набула модель капітальних активів (Capital Asset Pricing Model — САРМ), яка пов’язує ринковий ризик з дохідністю портфелю і ґрунтується на припущенні, що інвестори вимагають вищого прибутку за вищий ризик.

Дослідження пропонує нову модель MCDM, в тому числі DEMATEL , ANP, і VIKOR для вивчення вибору портфеля на основі саме САРМ. Тут досліджуються чинники впливу ваг відносно  безризикової ставки, очікуваної прибутковості ринку, а також бета цінного паперу.

Але ми повинні пам’ятати, що як би ми не зводили можливість виникнення ризики до мінімуму у внутрішньому середовищі проекту, завжди  виникає можливість виникнення ризику у зв’язку з зовнішніми факторами, що впливають на ринок у цілому: інфляцією, економічною кризою, високою ставкою відсотка та ін. На цей ризик припадає до 50 % загального ризику за будь-яким цінним папером. Тому, чим більший ризик активів, тим більший має бути прибуток з них, щоб інвестор купував та тримав ризикові акції. Звичайно ж головною метою кожного інвестора є максимізація можливого приросту свого капіталу на кінець запланованого періоду. Інвестори оцінюють активи на підставі очікуваних дохідностей та стандартного відхилення альтернативних інвестиційних портфелів.

Оскільки  електроенергетична галузь забезпечує функціонування промислового комплексу країни, то пошук та залучення інвестиційних ресурсів набуває особливого значення   з метою реалізації інноваційного розвитку.Саме тому в даній роботі було досліджено інвестиційні моделі для прийняття рішень, що б надавало інвесторам можливість ефективного інвестування для досягнення найбільшої віддачі.

Шляхом аналізу літератури, було визначено суб-фактори безризикової ставки, очікуваної прибутковості ринку, а також бета цінного паперу з метою створення інвестиційного рішення моделі.

Крім того було проведено опитування експертів в даній галузі, проаналізовано причинно – наслідкові  зв’язки між комплексом факторів, а потім побудувано мережу співвідношення карти (NRM) серед критеріїв оцінки портфелю.

В результаті цього показники оцінки енергоефективності було поділено на п’ять груп: 1 – інвестиції, 2 – витрати, 3 – ефективність, 4 – екологічні показники, 5 – якість трудового життя. Після проведення ряду обчислень, графіків і порівняльних характеристик була сконструйована карта групових взаємовпливів критеріїв.

У висновках для вибору критеріїв оцінки інвестиційних проектів автори даного дослідження пропонують комбіновану модель на основі двох методів DEMATEL і ANP, при чому метод DEMATEL використано для побудови карти взаємовпливів, а метод ANP використано для отримання глобальних пріоритетних векторів, що називаються вагами ANP.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *