Alumni (Абітурієнтам)

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту (ННІІТМ, англ. ERIITM), який був створений 1 вересня 2014 року як факультет, а з вересня 2015 р. вже як інститут, дає можливість отримати ступінь бакалавра за наступними напрямами підготовки:

 • Бакалаврська програма за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)» (форми навчання – очна, заочна, державне замовлення);
 • Бакалаврська програма за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», починаючи з 2017 року – спеціалізація «Технології цифрового дизайну» (форми навчання – очна, заочна, контрактна);
 • Бакалаврська програма за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика» (форма навчання – очна, державне замовлення), а з 2017 р. – як “Економічна синергетика”;
 • Бакалаврська програма за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», з 2017 року – спеціалізація «Цифрова фінансово-економічна безпека» (форми навчання – очна, заочна, контрактна);
 • Бакалаврська програма за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», з 2017 року – спеціалізація «Товарознавство та експертиза в митній справі» (форми навчання – очна, заочна, контрактна);

а також ступінь магістра за наступними напрямами підготовки:

 • Магістерська програма за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)» (форми навчання – очна і заочна, державне замовлення).
 • Магістерська програма за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика» (форма навчання – очна, державне замовлення);

Також починаючи з 2016 року ННІІТМ відкриває набір фахівців за скороченими термінами навчання (на 2-й і 3-й курси) для випускників коледжів, технікумів та студентів інших вузів (переведенням) за спорідненими спеціальностями і спеціалізаціями («Економіка», «Комп’ютерні науки», «Менеджмент», «Фінанси» та інші), а також розпочинає освітні програми «Університет 3-го віку» та «Університет для осіб з обмеженими можливостями».

До складу інституту входять чотири кафедри:

 • Інтелектуальних управляючих та обчислювальних систем (ІУОС);
 • Економічної кібернетики (ЕК);
 • Інформаційних систем і технологій (ІСТ);
 • Товарознавства та техногенно-екологічної безпеки (ТТЕБ);

та навчально-наукові лабораторії і спеціалізовані ІТ-класи, а саме:

 • «Комп’ютерних баз знань»;
 • «Моделювання інформаційних систем в економіці»;
 • «Комп’ютерного моделювання бізнес-процесів»;
 • «Товарної та митної експертизи»;
 • а також комп’ютерний клас при кафедрі ІУОС, працюючий за програмою «Мережева академія Cisco», та кілька ІТ-класів при кафедрах ІУОС, ЕК і ІСТ.

Подивіться та/або скачайте, будь ласка, презентацію (3,5 Мб) і промо-ролік (52 Мб) інституту !!!

Також не забудьте переглянути 3D-тур (відео-екскурсію) по університету, який підготували НАШІ студенти !!!

Контактна інформація: Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту (оф. B419), директор інституту – д. n. н., проф. Горбовий Артур Юліанович, тел.: +380 (044) 499-9362; е-mail: 34.01@nusta.edu.ua ; веб-сайт університету: http://www.nusta.edu.ua ; веб-сайт інституту: http://fitm.nusta.edu.ua .