Кафедра інформаційних систем і технологій

Одинець Володимир Андрійович
Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри з 2003 року
e-mail: odinet@ukr.net.

Одинець В.А. закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. Горького та економічний факультет Українського фінансово-економічного інституту. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію «Економічні проблеми надзвичайних ситуацій та шляхи подолання їх наслідків». Сертифікований як спеціаліст-професіонал з програмного продукту «1С: Бухгалтерія», «Галактика». Розробив навчально-методичне забезпечення та викладає навчальні дисципліни: Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті; Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг, Інформаційні системи та технології в оподаткуванні, Інформатика, Основи інформатики та КТ. Сфера наукових інтересів: досліджує проблеми модернізації та інформатизації державної податкової служби, соціально-економічні проблеми надзвичайних ситуацій і мінімізації їх негативних наслідків, особливості сталого розвитку та антикризового управління, комп’ютерного моделювання бізнес-процесів в інформаційно-аналітичній системі Міністерства доходів і зборів України. Автор понад 30 наукових та науково-методичних робіт, 7 навчальних посібників, учасник багатьох міжнародних науково-практичних конференцій.
Навчальний процес забезпечується сучасними програмними продуктами, зокрема: «Галактика», «1С-Предприятие 7.7», «Юрист плюс», «Ліга», «Парус-Підприємство», Комп’ютерний аудит, Medoc, АРМами державної податкової служби України. Кафедра постійно працює над удосконаленням навчальних програм, поновленням методичних матеріалів, створенням електронних навчально-методичних посібників.
Кафедра інформаційних систем і технологій запрошує всіх бажаючих на курси: «Комп’ютер крок за кроком», «Технологія опрацювання даних у СУБД (Access, Visual Foxpro, мова запитів SQL)», «Інформаційне управління бізнес-проектами», «Парус-підприємство» та до наукового студентського товариства з інформаційних технологій.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у міжнародних та міжвузівських науково-практичних конференціях. Співробітниками кафедри проводиться робота щодо дослідження наукових проблем інформатизації діяльності Міністерства доходів і зборів України, навчального процесу, інтеграції у світовий інформаційний простір, комп’ютерне моделювання бізнес-процесами.

Контактні дані

Телефони: (04497) 62-299, внутр. 15-13, 11-65.
E-mail: kafedra_IST@ukr.net