НДР ТМОКБЗЕ-2017/20

НДР «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ БАЗ ЗНАНЬ В ЕКОНОМІЦІ» (ТМОКБЗЕ-2017/20, номер ДР НДР – 0116U008463)

Метою роботи є дослідження особливостей та характеристик соціально-економічних систем і процесів в умовах сучасного інформаційного суспільства з використанням сучасних технологій баз знань.

НДР вирішуються задачі:

– ознайомитись з досвідом світових та вітчизняних теоретико-методологічних досліджень та прикладних технологій БЗ в економіці;

– дослідити чинники впливу інформаційного суспільства на процеси формування сучасної економіки знань;дослідити характеристики, механізми, функції та особливості соціально-економічних і організаційно-управлінських систем в умовах формування інформаційного суспільства та впровадження технологій БЗ;

– розробити теоретико-методичні основи моделювання та інформатизації технологій БЗ в освіти та наукових досліджень;

– дослідити методи і моделі добування даних і знань в процесах прийняття рішень в економічних застосуваннях;

– дослідити особливості прийняття рішень і формування БЗ в системах забезпечення політики інформаційної безпеки;вивчити питання комп’ютерного моделювання бізнес-процесів оперування та використання БЗ в умовах інформаційного суспільства;

– вивчити питання комп’ютерного моделювання та прогнозування макро-показників соціально-економічного розвитку в умовах інформаційного суспільства, а також питання адміністрування податків і митних платежів та підготовки фахівців ДФСУ в умовах інформатизації фіскальної сфери.

Виконавцями НДР є колективи кафедр ІУОС, ЕК, ІСТ та ТЕБ ННІІТ. Керівник НДР Ріппа С.П. Терміни проведення науково-дослідних робіт:

початок дослідження – 01.01.2017 р. – закінчення НДР – 31.12.2020 р.

За результатами наукових досліджень планується отримати низку публікацій, висновки та рекомендації для виконання інформаційно-аналітичних функцій у практичній діяльності УДФСУ, навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації працівників УДФСУ.

Програма НДР і звіт за 2017-2019 рр.: тут_програма і тут_звіт