Лабораторія штучного інтелекту

Стрімкий розвиток інформаційних технологій у світі взагалі, і засобів штучного інтелекту зокрема, надає все більше можливостей для діджиталізації процесів у різних галузях.

Аналіз останніх публікацій, проектів та досліджень свідчить про сталий попит на «розумні» електронні пристрої, системи та програми, що здатні допомогти людині зробити обґрунтований вибір, зберігаючи її здоров’я, час, гроші. Вибір може стосуватися продуктів харчування, одягу, банківських послуг та ін. Підтримка у прийнятті рішень здатна надаватися ґрунтуючись на екологічності, якості, прибутковості, тощо.

Підставою для проведення досліджень є важливість підвищення рівня інформатизації в економіці на основі розвитку лабораторії штучного інтелекту УДФСУ з метою проведення досліджень за представленою темою, виконання госпдоговірних робіт,навчання студентів і їх залучення до наукової роботи.

Планується провести поглибленні теоретичні дослідження у сфері штучного інтелекту, оцінити доцільність застосування експертних систем, нейронних мереж і методів розпізнавання образів для експрес-експертизи продукції та перевірки її на відповідність стандартам;  створити прототипи та провести практичні випробування у різних умовах з використанням різноманітних спеціалізованих сенсорів; обґрунтувати можливість серійного виробництва українських зразків портативних приладів для експрес-експертизи продукції, що не будуть поступатися закордонним зразкам.