Дистанційне навчання

1. СДН Moodle-в.3.0 ННІІТМ (http://moodle.fitm.nusta.edu.ua) – це версія СДН на Hosting.ua, є програмним забезпеченням для електронного навчання з відкритим кодом для створення і підтримки навчально-методичного контенту в Інтернеті, проведення практичних і лабораторних занять, форумів, чатів, організації тестування і роботи з електронними бібліотеками. Moodle – це вільно розповсюджувана, популярна, міжнародна платформа підтримки дистанційного навчання (http://www.moodle.org). Поточна статистика використання Moodle (http://moodle.org/stats) в світі виглядає наступним чином: понад 81 тис. зареєстрованих Moodle web-сайтів, 236 країн, 106 млн. користувачів і 12 млн. окремих дистанційних курсів на липень 2017 року.

2. СДН Moodle центра інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання (ЦІОТРН) УДФСУ (http://moodle.nusta.edu.ua) є системою дистанційних курсів для розміщення офіційних електронних навчальних матеріалів кафедрами УДФСУ і використовується для організації навчального процесу підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями і спеціалізаціями УДФСУ.

3. СДН Moodle-в.1.9 – (вже працює) це платформа для дистанційного навчання кафедри ІУОС ННІІТМ, яка розташована на хостингу університету NUSTA.COM.UA (http://moodle.fitm.nusta.edu.ua/fdo/) і на її базі розміщені і підтримуються понад 20-ть дисциплін і курсів для спеціальності “Комп’ютерні науки”, спеціалізації “Інформаційні управляючі системи і технології”.

4. СДН Moodle-в.2.7 центра дистанційної освіти ННІІТМ (http://dl.nusta.edu.ua/) – це платформа СДН, орієнтована на технології перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ДФСУ, податкової міліції та інших міністерств і відомств.

5. СДН Moodle-в.1.9 центра дистанційної освіти ННІІТМ (http://dist.nusta.com.ua/moodle/) – це базова платформа СДН, яка забезпечує процеси онлайн навчання кафедри менеджменту ННІІТМ, організацію та проведення курсів електронної освіти в системі підвищення кваліфікації ДФСУ.

6. СДН “Prometheus (http://prometheus.org.ua) є відкритою всеукраїнською онлайн платформою для дистанційного навчання, на базі якої створені і підтримується інтерактивна дистанційна освіта по різних дисциплінах  для спеціальностей “Комп’ютерні науки”, “Менеджмент” та інші курси для економічних і гуманітарних спеціалізацій українських вузів.

7. СДН Efront (http://fitm.nusta.edu.ua/efront) (в даний час призупинена) ННІІТМ є альтернативною системою дистанційного навчання, яка використовується як додаткова платформа для підтримки і розвитку он-лайн форм відкритих та комерційних курсів електронної освіти групи комп’ютерних кафедр (ІУОС, ЕК, ІСТ) УДФСУ.

8. СДН Moodle центра інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання (ЦІОТРН) УДФСУ (http://moodle.nusta.edu.ua) є системою дистанційних курсів для розміщення офіційних електронних навчальних матеріалів кафедрами УДФСУ і використовується для організації навчального процесу підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальностями і спеціалізаціями УДФСУ.

9. СДН Opigno ННІІТМ (http://fitm.nusta.edu.ua/opigno/) – це тестова версія нової системи електронної освіти, яка в даний час проходить апробацію з метою вивчення і можливого майбутнього використання у вигляді резервної чи альтернативної технології ДН.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *